Institut regenerace

Spring Oriental Day

11. 4. 2015 jsme uspořádali Spring Oriental Day - jarní den s tancem.

V tento den se konal taneční seminář se Slovenskou tanečnicí Halkou - tanec s tamburínou.

Večer jsme se pak sešli společně se studentkami taneční školy Institut regenerace a mnoha zajímavými a výtečnými tanečními hosty. Celý den se nesl v příjemném duchu a ve skvělé atmosféře. Všem, kteří se na tomto vynikajícím tanečním dnu podíleli, velice děkujeme. 

Za krásné fotografie vděčíme fotografce Martje http://www.martja.cz/ 

Blanka Bonelli nám zastepovala, 532x800, 52KB,
Blanka Bonelli nám zastepovala
Halka zo Slovenska, 532x800, 63KB,
Halka zo Slovenska
Krásná Zuzana Macková z Chomutova, 532x800, 49KB,
Krásná Zuzana Macková z Chomutova
Halka a její karshilama s tamburínou, 532x800, 63KB,
Halka a její karshilama s tamburínou
Halka tanèí tarab s kastanìtami, 532x800, 59KB,
Halka tančí tarab s kastanětami
Procítìný tarab o lásce, 532x800, 54KB,
Procítěný tarab o lásce
Lektorka Reema, 532x800, 47KB,
Lektorka Reema
Famózní skupina Haiya Tabla a Najya, 532x800, 68KB,
Famózní skupina Haiya Tabla a Najya
Ha Baby!, 533x800, 51KB,
Ha Baby!
Jana Najya Voøíšková, 533x800, 40KB,
Jana Najya Voříšková
David Katolický a shaabi s hùlkou, 533x800, 42KB,
David Katolický a shaabi s hůlkou
Jannah a její pøekrásná klasika, 533x800, 52KB,
Jannah a její překrásná klasika
Jana Andìl a fan veils, 533x800, 50KB,
Jana Anděl a fan veils
Halka tanèí tarab s kastanìtami, 533x800, 56KB,
Halka tančí tarab s kastanětami
Pøekvapení veèera - David Katolický ze Zlína, 533x800, 44KB,
Překvapení večera - David Katolický ze Zlína
Zuzana Macková s tamburínou, 533x800, 44KB,
Zuzana Macková s tamburínou
Plakátek, 565x800, 61KB,
Plakátek
Jana Andìl a fan veils, 572x800, 53KB,
Jana Anděl a fan veils
Studentky z Neratovic, 800x533, 44KB,
Studentky z Neratovic
Jana Jannah Polívková z Roudnice, 800x533, 44KB,
Jana Jannah Polívková z Roudnice
TS Shareefa z Mladé Boleslavi tanèí s mantonem, 800x533, 68KB,
TS Shareefa z Mladé Boleslavi tančí s mantonem
Shaabi v podání Dua Jana, 800x533, 48KB,
Shaabi v podání Dua Jana
Jana Andìl a fan veils, 800x533, 48KB,
Jana Anděl a fan veils
Yahala a  ghawazee s èinelkami, 800x533, 65KB,
Yahala a ghawazee s činelkami
Shaabi v podání Dua Jana, 800x533, 49KB,
Shaabi v podání Dua Jana
Yahala a  ghawazee s èinelkami, 800x532, 62KB,
Yahala a ghawazee s činelkami
Taneènice z Krèe s Janou Andìl, 800x532, 50KB,
Tanečnice z Krče s Janou Anděl
Tanèí "Holky ze Staré Bolky", 800x532, 46KB,
Tančí "Holky ze Staré Bolky"
Tanèní Šahrazádky z kurzu v Èelákovicích, 800x532, 55KB,
Tanční Šahrazádky z kurzu v Čelákovicích
Hosté veèera, 800x532, 78KB,
Hosté večera
, 800x532, 73KB,
Najya, Jannah, David a manažerka kavárny Veronika, 800x532, 67KB,
Najya, Jannah, David a manažerka kavárny Veronika
Famózní skupina Haiya Tabla a drum solo improvizace Najya, 800x532, 67KB,
Famózní skupina Haiya Tabla a drum solo improvizace Najya
Tanèí "Holky ze Staré Bolky", 800x532, 46KB,
Tančí "Holky ze Staré Bolky"
Haiya Tabla, 800x532, 71KB,
Haiya Tabla
Famózní skupina Haiya Tabla, 800x532, 65KB,
Famózní skupina Haiya Tabla
Halka a karshilama, 800x532, 53KB,
Halka a karshilama
Tango oriental v podání studentek z Èelákovic, 800x532, 48KB,
Tango oriental v podání studentek z Čelákovic
Shareefa a její taneèní skupina s mantonem, 800x532, 64KB,
Shareefa a její taneční skupina s mantonem
Tanèní Šahrazádky z kurzu v Èelákovicích, 800x532, 55KB,
Tanční Šahrazádky z kurzu v Čelákovicích
Farah, 800x532, 42KB,
Farah
Angsa Terbank z Proseka, 800x532, 55KB,
Angsa Terbank z Proseka
Taneènice z kurzu v Krèi s Janou Andìl, 800x532, 50KB,
Tanečnice z kurzu v Krči s Janou Anděl
Najya, Jannah, David a Zuzana, 800x532, 58KB,
Najya, Jannah, David a Zuzana
Ha Baby! s orientálním flamengem z Proseka, 800x484, 52KB,
Ha Baby! s orientálním flamengem z Proseka
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace