Institut regenerace

Letní certifikace 2014 ve Staré Boleslavi

Fotbalová fúze Najya a Veronika, 531x800, 69KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Marcelka a poi voi, 531x800, 60KB,
Marcelka a poi voi
Marcelka, 531x800, 64KB,
Marcelka
Najya - baladi, 531x800, 58KB,
Najya - baladi
Najya - baladi, 531x800, 63KB,
Najya - baladi
Dìvèata z kurzu v Èelákovicích, 531x800, 52KB,
Děvčata z kurzu v Čelákovicích
Taneènice Kvìta z Kolína, 531x800, 57KB,
Tanečnice Květa z Kolína
Reema a její shabi, 531x800, 61KB,
Reema a její shabi
Jana Andìl, 531x800, 63KB,
Jana Anděl
Jana Andìl, 531x800, 70KB,
Jana Anděl
Shareefa, tanec s mantonem, 531x800, 67KB,
Shareefa, tanec s mantonem
Shareefa, tanec s mantonem, 531x800, 64KB,
Shareefa, tanec s mantonem
Lektorský tým, 531x800, 82KB,
Lektorský tým
Fotbalová fúze Najya a Veronika, 531x800, 61KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Fotbalová fúze Najya a Veronika, 531x800, 64KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Cikánský tanec v podání Solathis, 531x800, 75KB,
Cikánský tanec v podání Solathis
Cikánský tanec v podání Solathis, 531x800, 77KB,
Cikánský tanec v podání Solathis
Cikánský tanec v podání Solathis, 531x800, 52KB,
Cikánský tanec v podání Solathis
Veronika, 531x800, 57KB,
Veronika
Veronika - orientální tanec se závojem, 531x800, 57KB,
Veronika - orientální tanec se závojem
Fotbalová fúze Najya a Veronika, 531x800, 62KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Taneènice Kvìta z Kolína, 531x800, 62KB,
Tanečnice Květa z Kolína
Alena, 531x800, 50KB,
Alena
Kateøina, 531x800, 61KB,
Kateřina
Jana Andìl a její kurzistky, 800x531, 92KB,
Jana Anděl a její kurzistky
Reema a Ha baby!, 800x531, 71KB,
Reema a Ha baby!
Zuzka, 800x531, 61KB,
Zuzka
Všichni dohromady :), 800x531, 80KB,
Všichni dohromady :)
Latinoorient v podání dam ze Staré Boleslavi, 800x531, 58KB,
Latinoorient v podání dam ze Staré Boleslavi
Latinoorient v podání Olinky, Marušky, Markéty, Karen a Lenky, 800x531, 71KB,
Latinoorient v podání Olinky, Marušky, Markéty, Karen a Lenky
Fotbalová fúze Najya a Veronika, 800x531, 69KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Fotbalová fúze Najya a Veronika, 800x531, 66KB,
Fotbalová fúze Najya a Veronika
Dìvèátka z kurzu ve Staré Boleslavi, 800x531, 61KB,
Děvčátka z kurzu ve Staré Boleslavi
Dìvèata z Neratovic, 800x531, 70KB,
Děvčata z Neratovic
Reema a Angsa Terbank, 800x531, 71KB,
Reema a Angsa Terbank
Marcelka a poi voi, 800x531, 65KB,
Marcelka a poi voi
Reema a Angsa Terbank, 800x531, 72KB,
Reema a Angsa Terbank
Jana Andìl a její kurzistky, 800x531, 92KB,
Jana Anděl a její kurzistky
Reema a Angsa Terbank, 800x531, 70KB,
Reema a Angsa Terbank
Orientální flamenco v podání Neratovických dam, 800x531, 71KB,
Orientální flamenco v podání Neratovických dam
Dìvèata z kurzu v Èelákovicích, 800x531, 64KB,
Děvčata z kurzu v Čelákovicích
Jana Andìl a její kurzistky, 800x531, 73KB,
Jana Anděl a její kurzistky
Orientální flamenco v podání Neratovických dam, 800x531, 70KB,
Orientální flamenco v podání Neratovických dam
Jana Andìl a její kurzistky, 800x531, 73KB,
Jana Anděl a její kurzistky
Dìvèata z Neratovic, 800x531, 68KB,
Děvčata z Neratovic
Latinoorient v podání dam ze Staré Boleslavi, 800x531, 68KB,
Latinoorient v podání dam ze Staré Boleslavi
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace