Institut regenerace

Taneční show Poříčany 2012

Taneční představení kurzistek a lektorek v restauraci U Hroudů v Poříčanech v červnu 2012 se náramně povedlo. Všichni přítomní se dobře bavili. Nervozita, která často provází tanečnice, byla naplno přehlušena radostí a dobrým pocitem z tance. Vystoupily kurzistky z Čelákovic, Neratovic, Staré Boleslavi, ale také z Proseka a nově též z Poříčan. Hlavním hostem večera byla pražská taneční skupina Nadirach a tanečnice z Krásné Lípy Ivanka. Velký obdiv a aplaus sklidili též odvážní pánové, kteří si vyzkoušeli, jaké to je tančit břišní tanec. Velkou pochvalu zaslouží též dámy z kurzů Stará Boleslav, které napekly a připravily občerstvení pro tanečníky a hosty. Všechny vystupující dámy z kurzů Institutu Regenerace získali upomínkový list. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě této akce!

Níže se můžete podívat na fotografie z našeho tanečního odpoledne v Poříčanech.

Tajemná a pùvabná Edita, 531x800, 129KB,
Tajemná a půvabná Edita
Taneènice z Poøíèan a lektorka Edita, 531x800, 139KB,
Tanečnice z Poříčan a lektorka Edita
Ivanka z Krásné Lípy a její Iskandarani, 531x800, 118KB,
Ivanka z Krásné Lípy a její Iskandarani
Taneènice Markéta z kurzu Stará Boleslav, 531x800, 118KB,
Tanečnice Markéta z kurzu Stará Boleslav
Krásná a charismatická Marcelka, 531x800, 125KB,
Krásná a charismatická Marcelka
Svìží a okouzlující Marcelka, 531x800, 117KB,
Svěží a okouzlující Marcelka
, 533x800, 99KB,
, 565x800, 44KB,
dùkladná pøíprava na zahradì, 800x600, 86KB,
důkladná příprava na zahradě
Taneènice z kurzu na Proseku, 600x398, 106KB,
Tanečnice z kurzu na Proseku
Choreografie se závojem v podání kurzistek ze Staré Boleslavi, 600x398, 112KB,
Choreografie se závojem v podání kurzistek ze Staré Boleslavi
Skupina Nadirach s køídly Isis, 600x398, 115KB,
Skupina Nadirach s křídly Isis
Èelákovické dámy v krásných kostýmech a Najya, 600x398, 115KB,
Čelákovické dámy v krásných kostýmech a Najya
"Zamávejme Èelákovicím", 600x398, 94KB,
"Zamávejme Čelákovicím"
bøišní tanec v mužském podání, 600x398, 107KB,
břišní tanec v mužském podání
Mladá garda ze Staré Boleslavi, 600x398, 115KB,
Mladá garda ze Staré Boleslavi
, 600x398, 113KB,
všichni jsou vždy vítìzy, 600x398, 106KB,
všichni jsou vždy vítězy
Úžasná a bezchybná dýdžejka Hanka, 600x398, 104KB,
Úžasná a bezchybná dýdžejka Hanka
, 600x398, 121KB,
, 600x398, 108KB,
Nubijský tanec v podání skupiny Anwar Shabnam, 600x398, 105KB,
Nubijský tanec v podání skupiny Anwar Shabnam
Skupina Nadirach, 600x398, 106KB,
Skupina Nadirach
Taneènice z Neratovic a shabi, 600x398, 115KB,
Tanečnice z Neratovic a shabi
I pánové tanèí, patøí jim náš obdiv, 600x398, 104KB,
I pánové tančí, patří jim náš obdiv
, 600x398, 103KB,
Tanec se šáteèky pøedvedly kurzistky z Èelákovic, 600x398, 111KB,
Tanec se šátečky předvedly kurzistky z Čelákovic
Kurz zaèáteènic z Poøíèan, 600x398, 102KB,
Kurz začátečnic z Poříčan
, 600x398, 106KB,
Raks Sharki v podání taneènic z Èelákovic, 600x398, 107KB,
Raks Sharki v podání tanečnic z Čelákovic
Èelákovice jedou :), 600x398, 112KB,
Čelákovice jedou :)
, 600x398, 116KB,
Poøíèany tanèí, 600x398, 106KB,
Poříčany tančí
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace